Διοίκηση

Διοίκηση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ